Hướng dẫn trading cơ bản cho trader mới, khái niệm căn bản, cách tạo tài khoản…

Giao dịch vùng sideway – thị trường đi ngang với kháng cự và hỗ trợ.

Như thế nào là thị trường sideway, mức độ thường xuyên của thị trường này. Giao dịch vùng Sideway: là lúc thị trường ở mức giá cân bằng giữa mua…

Continue Reading Giao dịch vùng sideway – thị trường đi ngang với kháng cự và hỗ trợ.