Hàm số bậc 2 – y = ax^2

Đây là bài giảng về đồ thị hàm số bậc 2 – y = ax2 (a#0)

Đây là phần mềm vẽ biểu đồ tặng cho các bạn

Link download Vẽ đồ thị hàm số

Leave a Reply