Bài 4. Đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn

Chương trình học online lớp toán của thầy Luân.

Các bạn có thể xem lại nhiều lần cho thật hiểu và làm bài tập. Những bài tập khó hoặc đoạn phim không hiểu có thể vào nhóm hỏi các bạn, hoặc thầy. Chúc các bạn học tốt và có nhiều niềm vui.