Dự báo giá tuần, cập nhật vào mỗi thứ hai trong tuần