ĐỔI PHẦN THƯỞNG

DANH MỤC PHẦN THƯỞNG ĐƯỢC ĐỔI

3 STICKER ĐỔI 1 STICKER TỰ CHỌN
GÔM TẨY MINI 3 STICKER/VIÊN
THƯỚC NHỰA DẺO 8 STICKER/CÂY
BÚT GEL NHIỀU MÀU 10 STICKER/CÂY
THƯỚC KẺ GẤP ĐƯỢC 10 STICKER/CÂY
BÚT BI HÌNH CHÌA KHÓA 12 STICKER/CÂY
BÚT GEL HÌNH BÚA 24 STICKER/CÂY
THƯỚC KẺ CÓ MÁY TÍNH 40 STCKER/CÂY