Bài 4. Đường trung bình trong tam giác và hình thang

Chương trình học online lớp toán của thầy Luân.

Các bạn xem kỹ bài học nhé sau đó làm bài tập. Các bạn cũng có thể tham gia nhóm toán online của thầy qua link, kèm theo video. Chúc các bạn học tốt và thật nhiều niềm vui.