Bài 9. Các trường hợp bằng nhau của tam giác

Chương trình học toán 7 online của lớp thầy Luân.

Tới bài học này thì các bạn đã có khả năng giải được các đề kiểm tra học kỳ 1 rồi nhé. Các bạn bắt đầu giải đi, tuần sau thầy sẽ bắt đầu sửa các đề đó.

on-tap-toan-7-ki-1