Bài tập 4. Liên hệ phép khai phương tiếp theo.

Chương trình học online lớp toán của thầy Luân.

Các bạn xem kỹ hướng dẫn giải, sau đó tự mình giải lại các bài tập này. Những chỗ không hiểu bạn có thể tham gia nhóm toán để trao đổi thêm. Chúc các bạn học tốt và có thật nhiều niềm vui.