Bài tập 5. Phân tích đa thức thành nhân tử

Chương trình học online lớp toán thầy Luân

Các bạn xem phim thật kỹ nha. Sau đó tự mình giải lại các bài tập trong phim. Những chỗ không hiểu bạn có thể xem lại phim. Nếu như, bạn vẫn không hiểu bài thì vào nhóm nhắn tin cho thầy. Thầy sẽ giảng lại chỗ đó. Chúc các bạn học thật tốt và có nhiều niềm vui.

BAI-TAP-TOAN-8-TRON-BO-DAI-SO