Bài 7. Đại lượng tỉ lệ thuận, bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Chương trình học online lớp toán thầy Luân

Các bạn xem phim thật kỹ nha. Sau đó tự mình giải lại các bài tập trong phim. Những chỗ không hiểu bạn có thể xem lại phim. Nếu như, bạn vẫn không hiểu bài thì vào nhóm nhắn tin cho thầy. Thầy sẽ giảng lại chỗ đó. Chúc các bạn học thật tốt và có nhiều niềm vui.

on-tap-toan-7-ki-1

Các bạn chọn làm các bài toán có liên quan đến đại lượng tỉ lệ thuận trong đây để làm