Bài 8. Đại lượng tỉ lệ nghịch và bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch

Chương trình học online lớp toán thầy Luân

Các bạn xem phim thật kỹ nha. Sau đó tự mình giải lại các bài tập trong phim. Những chỗ không hiểu bạn có thể xem lại phim. Nếu như, bạn vẫn không hiểu bài thì vào nhóm nhắn tin cho thầy. Thầy sẽ giảng lại chỗ đó. Chúc các bạn học thật tốt và có nhiều niềm vui.

BO-DE-KIEM-TRA-TOAN-7-HK1-2017

Sau khi học đến bài này các bạn đã gần kết thúc chương trình học kỳ I. Vì thế những đề ôn thi học kỳ I các bạn hãy cố gắng giải thử.