Bài 8. Hai tam giác bằng nhau

Chương trình học online lớp toán của thầy Luân.

Các bạn xem phim thật kỹ nha. Sau đó tự mình giải lại các bài tập trong phim. Những chỗ không hiểu bạn có thể xem lại phim. Nếu như, bạn vẫn không hiểu bài thì vào nhóm nhắn tin cho thầy. Thầy sẽ giảng lại chỗ đó. Chúc các bạn học thật tốt và có nhiều niềm vui.

BO-DE-KIEM-TRA-TOAN-7-HK1-2017

Chúng ta đã gần kết thúc học kỳ I – Toán 7 rồi. Các bạn có thể bắt đầu giải các đề thi học kì I thầy đính kèm trên đây cho quen.